M U Z Y K A   D A W N A
(barokowa, renesansowa, średniowieczna, antyczna)
informacje@muzykadawna.eu

KONCERTY, FESTIWALE - WARSZTATY - WYDARZENIA I RECENZJE - PŁYTY CD - PŁYTY DVD - KSIĄŻKI -

* * * * *
We wtorek 8 maja 2012
będziemy gościć w Polsce
prof. CHRISTOPHA WOLFFA
autora biografii J. S. Bacha

- będzie podpisywał jej polskie wydanie -


We wtorek 8 maja 2012 o godz. 18.00, w audytorium Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, odbędzie się spotkanie z prof. Christophem Wolffem (Harvard University, Bach-Archiv Leipzig), autorem najnowszej biografii Johann Sebastian Bach: muzyk i uczony. Profesor Wolff - jako gość honorowy IV Zjazdu Muzykologii - wygłosi ogólnodostępny wykład In Search of Johann Sebastian Bach's Human Face - The Everyday Life of the Leipzig Thomascantor (W poszukiwaniu ludzkiej twarzy J. S. Bacha - Życie codzienne lipskiego kantora św. Tomasza). Po wykładzie i dyskusji autor będzie podpisywał polskie wydanie książki z grudnia 2011.
Następnie w tejże sali (zapewne ok. godz. 20.00) żywa muzyka barokowa na klawesynie z epoki - specjalny Koncert Bachowski znakomitego klawesynisty Marka Toporowskiego (Capriccio B-dur BWV 992, I Suita francuska d-moll BWV 812, IV Partita D-dur BWV 828).
Na oba wydarzenia wstęp wolny, zapraszamy!


Christoph Wolff (ur. 1940) jest profesorem muzykologii na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge (Massachusetts, USA) oraz honorowym profesorem na Uniwersytecie Alberta i Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy). Pełni również funkcję dyrektora Archiwum Bachowskiego w Lipsku. Jego kariera naukowa wiodła m.in. przez następujące ośrodki: Berlin, Freiburg, Erlangen, Toronto, Nowy Jork i Princeton. Na Uniwersytecie Harvarda pracuje od roku 1976. W roku 1966 na Uniwersytecie w Erlangen przedstawił swoją znakomitą dysertację poświęconą zagadnieniu stile antico w muzyce Bacha. Tematyka jego dzieł naukowych i publikacji obejmuje jednak szerokie spektrum zagadnień związanych z historią muzyki od wieku XVI po wiek XX, mimo iż w centrum zainteresowań tego uczonego pozostaje przede wszystkim twórczość Bacha i Mozarta. Prof. Wolff jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego, Amerykańskiej Akademii Nauk i Sztuk, Saskiej Akademii Nauk w Lipsku. Jest również członkiem honorowym Fundacji Mozarteum w Salzburgu, także prezesem Répertoire des Sources Musicales. Jego najważniejsza książka Johann Sebastian Bach: The Learned Musician (Johann Sebastian Bach: Muzyk i Uczony), opublikowana w 250 rocznicę śmierci Bacha, nominowana była do prestiżowej nagrody Pulitzera i wydana została już w kilkunastu językach*, także po polsku.

* Bompiani (Italian); Bijleveld (Dutch); Fischer (German); Hangyang (Korean); Lokomobila (Polish); Nefeli (Greek); Norton (English); Park Kiado (Hungarian); Robinbook (Spanish); Shunjusha (Japanese); Vyserhad (Czech)Przypominamy, że na antenie Programu 2 Polskiego Radia odbył się już Wielki Bachowski Turniej Dwójki Piotra Orawskiego o 10 egzemplarzy najnowszej biografii J. S. Bacha. Dziesięciu słuchaczy, znających prawidłową odpowiedź na jedno z 10. zadanych pytań, miało szansę wygrać tę książkę - jedynie ostatnie pytanie pozostało bez odpowiedzi. Do końca maja tego roku będzie można wygrać jeszcze 10 biografii Bacha. Wystarczy aktywnie słuchać Programu Drugiego, szczególnie zaś audycji Magdaleny Łoś oraz audycji, egzaminów i turniejów Piotra Orawskiego. Zapraszamy!


N a j w a ż n i e j s z a   b i o g r a f i a
na następne kilkadziesiąt lat
Christoph Wolff,
Johann Sebastian Bach: Muzyk i uczony

- książka reprezentuje stan badań na początek 2011 roku -

szlachetny papier, twarda oprawa,
700 stron, ilustracje z epoki, przypisy, aneksy,
bibliografia, jndeksy oraz dodatek wydawcy*
tłumaczenie: Barbara Świderska
red. naukowa: dr Szymon Paczkowski,
Instytut Muzykologii UW
Wyd. Lokomobila, Warszawa
ISBN 978-83-917471-2-4

Najnowsza, niezwykła biografia J. S. Bacha - Nadwornego Kompozytora Króla Polskiego - autorstwa prof. Christopha Wolffa, najwybitniejszego badacza życia i twórczości geniusza Baroku. Wydanie polskie zawiera specjalny wstęp autora z sierpnia 2011, prolog, 12 rozdziałów i epilog, oraz osobno ponad 800 przypisów. Ponadto 4 rozbudowane aneksy (szczegółowa chronologia, mapa miejsc, koszty życia w 1. poł. XVIII w., luterański kalendarz liturgiczny), bibliografia, indeksy dzieł (tematyczny i alfabetyczny) oraz indeks osobowy. Na okładce (przód, grzbiet i tył) linoryt barwny Janiny Kraupe-Świderskiej z 1965 roku: Koncert Jana Sebastiana Bacha (praca ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu). Książka-finalistka nagrody Pulitzera.

* Tylko do polskiego wydania dołączono dodatek z zespołem historycznych rycin ze zbiorów polskich (Muzeum Narodowe w Warszawie, Kolekcja Królewska Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie) oraz ilustrowany tekst Jakuba Sity: August Mocny, August III i ich ministrowie - promotorami architektury i sztuki w osiemnastowiecznej Warszawie.- - -   f r a g m e n t   w s t ę p u   - - -... Jak można oczekiwać, to przedmiot studium biograficznego determinuje naturę i metodę rozważań. W związku z tym należy podkreślić dwie sprawy.

Po pierwsze, na podstawie dotychczas zgromadzonej wiedzy o życiu Bacha, możemy stwierdzić, że nie było ono szczególnie ekscytujące i nie nadaje się do przedstawienia w formie narracji osnutej wokół chronologicznej listy dat i wydarzeń. Ponadto w biografii Bacha brak jest bardzo wielu, czasem kluczowych informacji. Carl Philipp Emanuel Bach był najwyraźniej świadomy tego problemu, gdy w roku 1775 pisał do Johanna Nicolausa Forkela, pierwszego biografa ojca: "Ponieważ nigdy nie napisał niczego na temat swojego życia, luki są nieuniknione". Nie sprawiłoby najmniejszej trudności napisanie całych rozdziałów o tym, czego na temat życia Bacha nie wiadomo. Nie do uniknięcia są więc domysły i przypuszczenia, toteż w niniejszej biografii siłą rzeczy pojawiają się liczne "prawdopodobnie", "możliwe, że", "może" i temu podobne. Jednak, jak starałem się pokazać na kartach tej książki, nawet w przypadku Bacha możliwe jest ukazanie tego, co najistotniejsze jego w życiu i osobowości.

Po drugie, muzyka Bacha, choć nie zastępuje informacji biograficznych (ani nie wypełnia luk wynikających z ich braku), o wiele silniej oddziałuje na współczesnego odbiorcę, niż historia życia kompozytora. Zmarginalizowanie muzyki byłoby sprzeczne z celem tej biografii. Zatem centralnym jej punktem muszą być mimo wszystko zagadnienia muzyczne natury bardziej ogólnej i sama muzyka, jako stanowiące część profilu intelektualnego kompozytora. Rozważania dotyczące rozwoju Bacha jako kompozytora połączone z bardziej wnikliwym omówieniem poszczególnych dzieł mogłyby stanowić temat oddzielnego studium, które mam nadzieję podjąć w przyszłości, by uzupełnić niniejszą książkę.

Uważna lektura dostępnych źródeł podstawowych - zarówno muzycznych, jak i pozamuzycznych - w dużym stopniu wpłynęła na kształt i treść tego studium i na sposób interpretacji, której nie da się i nie powinno się unikać. I tak przykładowo, podkreślając ważność, rozległość i wczesną dojrzałość twórczości Bacha przed rokiem 1705, kładę akcent nie tylko na odpowiednie materiały źródłowe, ale także na moją ich interpretację. To samo dotyczy moich wniosków na temat kolei życia Bacha w roku 1702, powodów przeniesienia się z Mühlhausen do Weimaru, chronologicznych i konceptualnych powiązań pomiędzy stroną tytułową Das wohltemperierte Clavier a jego staraniami o uzyskanie posady kantora w Szkole świętego Tomasza itd. Tego rodzaju szczegóły, rozważane łącznie, mogą wzbogacić narrację biograficzną i wskazać na nowe jej aspekty. W przypadku Bacha narracja owa przypomina bardzo fragmentaryczną mozaikę - tym ważniejsze są więc wszelkie próby budowania mostów pomiędzy dwoma biegunami: przyziemnym tłem, jakie stanowi życie Bacha, i intelektualnymi podstawami jego sztuki...


W grudniu i styczniu sprzedaż promocyjna książki przez internet ---> KSIĄŻKI
lub w CAMERA DI FOTO
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62, budynek Caritasu
00-322 WARSZAWA, tel. 22 828 40 28
- 7 dni w tygodniu (godz. 11-19) płyty z muzyką dawną -
www.cameradifoto.eu= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


wtorek 8 maja 2012
Uniwersytet Warszawski


Konferencja muzykologiczna *

Gość specjalny Instytutu Muzykologii UW
prof. CHRISTOPH WOLFF
- autor biografii J. S. Bacha

(polskie wydanie z grudnia 2011)

w   p r o g r a m i e:
- sesja naukowa z wykładem znakomitego Gościa
- konferencja prasowa
- wieczorny, specjalny koncert muzyki barokowej

* więcej szczegółów w marcu


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Szczególnie polecamy świetną serię Wydawnictwa kle:

Piotr Orawski, LEKCJE MUZYKI


1. Średniowiecze i Renesans
s. 336, miękka oprawa
2. Rozkwit Baroku
s. 256, miękka oprawa
3. Barok. Sacrum i profanum
s. 256, miękka oprawa

Warto wspomnieć także inny, równie świetny tytuł tego wydawnictwa:
Philippe Beaussant*, BAROKOWA MELOKUCHNIA NIE TUCZYKsiążka opowiada o powiązaniach muzyki i sztuki kulinarnej. Dowcipne, a zarazem wnikliwe spojrzenie autora na kulturę francuską objawia się w osobistej lekturze przepisów z epoki baroku (w tym kilku z książki kucharskiej należącej do pani Couperin, żony sławnego francuskiego klawesynisty).
Autor zaprzyjaźniony z najsłynniejszymi wykonawcami muzyki dawnej (między innymi z Jordi Savallem, Gustavem Leonhardtem, Fabio Biondim i Reinhardem Goeblem), namówił ich na zdradzenie czytelnikom swoich kulinarnych sekretów. Stąd w książce znalazły się przepisy ich ulubionych dań, pomysły jak w smakowity sposób wypełnienić przerwy między próbami lub koncertami, okraszone licznymi, i nie mniej smakowitymi, anegdotami.
* Philippe Beaussant - członek Akademii Francuskiej, muzykolog, pisarz, eseista. Założyciel Centrum Muzyki Barokowej w Wersalu. Autor scenariusza do filmu "Król tańczy" Gérarda Corbiau. Uchodzi za jednego z najlepszych znawców epoki Ludwika XIV. Laureat Prix de la Langue Française (2001).

"To nie jest książka kucharska. To nie jest także podręcznik do muzyki dawnej. Książka znanego francuskiego muzykologa pokazuje niemal intymny związek kuchni i muzyki barokowej. Fascynujące. Do czytania, gotowania i ...słuchania. Gorąco polecam" - Jacek Hawryluk, Polskie Radio


- powyższe książki również do nabycia przez internet ---> KSIĄŻKI
lub w CAMERA DI FOTO
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62, budynek Caritasu
00-322 WARSZAWA, tel. 22 828 40 28
- 7 dni w tygodniu (godz. 11-19) płyty z muzyką dawną -
www.cameradifoto.eu


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

n a j b l i ż s z e,   c i e k a w e
KONCERTY

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =A R C H I W U M - - - - - - - - odbyło się w listopadzie i grudniu starego roku 2011 - - - - - - - -


Piątek, 16 grudnia 2011, godz. 19.00
Sala Wielka Zamku Królewskiego

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Weihnachtsoratorium - Oratorium na Boże Narodzenie cz. 1, 2 i 3

Marta Boberska - sopran, Dorota Lachowicz - mezzosopran
Sylwester Smulczyński - tenor, Jarosław Bręk - bas

Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej
Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, kier. Ryszard Zimak
Dyrygent - Kai Bumann


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


4 grudnia 2011 r. (niedziela), godz. 19.00
Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego

Krakowskie Przedmieście 26/28

W s t ę p   w o l n y

J M Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza na koncert inaugurujący cykl
BACH 200
--- UW 200
200 kantat Jana Sebastiana Bacha
na 200-lecie Uniwersytetu Warszawskiego


p r o g r a m:
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
1. Kantata "Jauchzet Gott in allen Landen" BWV 51
2. Kantata "Ein feste Burg ist unser Gott" BWV 80

w y k o n a w c y:
Olga Pasiecznik - sopran
Wanda Franek - alt
Aleksander Kunach - tenor
Artur Janda - bas
Orkiestra Barokowa pod kierunkiem Lilianny Stawarz i Grzegorza Lalka
Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM UW, Andrzej Borzym - dyrygent


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


na XX Festiwal Muzyki Dawnej w Warszawie
- - - 7 koncertów - 6.XI-4.XII - - -
Muzyka XV-XIX w. na instrumentach z epoki
w 400-LECIE WYDANIA DZIEŁ MIKOŁAJA ZIELEŃSKIEGO
(koncerty w kościołach są bezpłatne)


1. K o n c e r t - s p e c j a l n y
Uroczysty jubileusz 30-lecia zespołu A r s N o v a
Niedziela 6 listopada, godz. 18.00, Zamek Królewski

cz. 1
Mikołaj Zieleński - Fantazje i Communiones
Ars Nova, dyr. Jacek Urbaniak,
solistki: Ewelina Siedlecka, Dagmara Barna

cz. 2
Pieśni Mikołaja Reja
Il Canto, dyr. Michał Straszewski


2. K o n c e r t
Sobota 12 listopada, godz. 18.00
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12

Viva la viola!
Georg Philipp Telemann, Christoph Graupner, Michel Corrette
Pandolfis Consort, Wiedeń, dyr. Elżbieta Sajka


3. K o n c e r t
Niedziela 13 listopada, godz. 18.00,
kaplica Res Sacra Miser, ul. Krakowskie Przedmieście 62

Mikołaj z Radomia - dzieła wszystkie
Ars Cantus, dyr. Tomasz Dobrzański4. K o n c e r t
Sobota 19 listopada, godz. 18.00
kościół ss. Wizytek, ul. Krakowskie Przedmieście 34

Muzyka pod patronatem polskich Wazów - nowe odkrycia
Il Tempo, dyr. Agata Sapiecha


5. K o n c e r t
Niedziela 20 listopada, godz. 18.00
Kościół Środowisk Twórczych, Plac Teatralny 18

cz. 1
Będę Cię wielbił mój Panie
Psalmy Mikołaja Gomółki, Cypriana Bazylika, Wacława z Szamotuł
Collegium Vocale - Bydgoszcz, dyr. Michał Zieliński

cz. 2
Polifonia na flety i głosy
Preambulum, dyr. Marcjanna Wiśniewska


6. K o n c e r t
Niedziela 27 listopada, godz. 19.00
kościół oo. Paulinów, ul. Długa 3

Rozważanie Żywota Człowieka Krześcijańskiego
- Kancjonał Zamojski, XVI w.

Sabionetta, dyr. Agnieszka Obst, sol. Ewelina Siedlecka
Tempus, dyr. Andrzej Borzym jr


7. K o n c e r t
Niedziela 4 grudnia, godz. 18.00, Zamek Królewski

cz. 1
400-lecie Mikołaja Zieleńskiego - Communiones
Subtilior Ensemble, dyr. Piotr Zawistowski

cz. 2
Trzeba się kochać - pieśni i mazurki z XIX w.
Anna Mikołajczyk, Przemysław Lechowski


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


W listopadzie i grudniu
prezentacja pełnej dyskografii zespołu Ars Nova
w CAMERA DI FOTO
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62, budynek Caritasu
00-322 WARSZAWA, tel. 22 828 40 28
- 7 dni w tygodniu (godz. 11-19) płyty z muzyką dawną -


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Piątek, 18 listopada 2011, godz. 19:30
Sala Koncertowa Filharmonii narodowej

Barokowe pieśni smutku i radości

Georg Friedrich HÄNDEL
- Kantata Ah! Che troppo ineguali
na sopran i smyczki HWV 230,
- Concerto grosso F-dur op. 6 nr 2 HWV 320,
- Kantata Il Pianto di Maria na sopran i smyczki HWV 234

Giuseppe TORELLI
- Sonata D-dur na trąbkę, smyczki i bc

Johann Sebastian BACH
- III Koncert brandenburski G-dur BWV 1048,
- Kantata Jauchzet Gott in allen Landen
na sopran, trąbkę i smyczki BWV 51

Maria KEOHANE - sopran
Huw DANIEL - skrzypek koncertmistrz
Sebastian PHILPOTT - trąbka
EUROPEAN UNION BAROQUE ORCHESTRA
Lars Ulrik MORTENSEN - dyrygent

Ceny biletów: 70, 60, 50, 40, 25 zł


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


18-19 listopada 2011, godz. 19.00
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, Warszawa

VII Warszawski Festiwal Gitarowy oraz warsztaty (*)

kompozytorzy:
Aleksander Tansman, Mario Castelnuovo-Tedesco, Janusz Raczyński , Leo Brouwer,
Federico Moreno Torroba, Mikołaj Majkusiak, Marek Walawender

wykonawcy:
Janusz Raczyński, Andrzej Heimowski, Omar Cyrulnik,
Bartosz Helwing, Francois Xavier Nicolet, Leszek Potasiński,
Aniello Desiderio, Wojciech Lipiński - gitarzyści
Agnieszka Cypryk - skrzypce
Collegium Musicum UW, dyr. A. Borzym
Ork. Symf. Filh. Świętokrzyskiej, dyr. Jacek Rogala

bilety 20 zł

(*) Warsztaty gitarowe od godz. 11 do 15
w DS Dziekanka, Sala im. Elsnera, przy Krakowskim Przedmieściu 58:
- 18 listopada, prawadzi Aniello Desiderio (Włochy)
- 19 listopada, prowadzi Omar Cyrulnik (Argentyna)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


2 0 1 1
STYCZEŃ (I)   LUTY (II)   MARZEC (III)   KWIECIEŃ (IV)   MAJ (V)   CZERWIEC (VI)
LIPIEC (VII)   SIERPIEŃ (VIII)   WRZESIEŃ (IX)   PAŹDZIERNIK (X)   LISTOPAD (XI)   GRUDZIEŃ (XII)

2 0 1 0
STYCZEŃ (I)   LUTY (II)   MARZEC (III)   KWIECIEŃ (IV)   MAJ (V)   CZERWIEC (VI)
LIPIEC (VII)   SIERPIEŃ (VIII)   WRZESIEŃ (IX)   PAŹDZIERNIK (X)   LISTOPAD (XI)   GRUDZIEŃ (XII)

2 0 0 9
LISTOPAD (XI)   GRUDZIEŃ (XII)

A R C H I W U M* * * * * * * * * *   L I S T O P A D   2 0 0 9   * * * * * * * * * *4 listopada, środa 19.30, Filharmonia Krakowska

WIECZÓR WAWELSKI

Ennemond Gaultier - Canarie; - Cascade de Mr. Launnay
Johann Sebastian Bach - Suita francuska BWV 814
Silvius Leopold Weiss - Prelude i Presto a-moll
Marin Marais - Chaconne G-dur
Alessandro Piccinini - Ciaccona in Partite Variate
Giovanni Girolamo Kapsberger - Toccata arpegiatta
Santiago de Murcia - Folias galegas
Francisco Corbetta - Caprice de chaconne
Antoine Forqueray - La Regente; - La Tronchin, - La Angrave; - La Morangis ou la Plissay

LUTE DUO: Anna Kowalska - lutnia, gitara barokowa, Anton Birula - lutnia, teorba

* * * * *

6 listopada 2009, piątek 19:00, Kościół OO. Bernardynów w Rzeszowie

J. S. Bach - III Suita orkiestrowa D-dur BWV 1068
W. A. Mozart - Requiem d-moll KV 626

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII RZESZOWSKIEJ, Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
VLADIMIR KIRADJIEV - dyrygent
IWONA SOCHA - sopran, ANNA LUBAŃSKA - mezzosopran, WOJCIECH MACIEJOWSKI - tenor, ANDRZEJ KLIMCZAK - bas
Monika Mielko - przygotowanie chóru, Dariusz Zimnicki - przygotowanie chóru

* * * * *

od 6 do 30 listopada, Katowice

Ars Cameralis 2009, Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej (Ars Cameralis Silesiae Superioris),
"Podróż do kresu nocy" to hasło XVIII Festiwalu Ars Cameralis.

PROGRAM
http://www.cameralis.art.pl

* * * * *

7 listopada 2009, sobota 18:00, Wrocław

Muzyka dworu drezdeńskiego
J.G. Pisendel - Sonata c-moll
J.D. Zelenka - "Hipocondrie" á 7 concertanti A-dur ZWV 187
W.F. Bach - Uwertura orkiestrowa g-moll
G.F. Händel - Sonata triowa "drezdeńska"
J.D. Zelenka - Sinfonia á 8 concertanti a-moll ZWV 189

Wrocławska Orkiestra Barokowa
Jarosław Thiel - wiolonczela, kierownictwo artystyczne

* * * * *

10 listopada, wtorek 19:00, Łódź

Henry Purcell - Dydona i Eneasz (wykonanie estradowe)

Anna Mikołajczyk (sopran) jako Dydona, Sylwester Smulczyński (tenor) jako Eneasz, Justyna Stępień (sopran) jako Belinda, Dorota Lachowicz (mezzosopran) jako Czarownica, Joanna Freszel (sopran) jako Druga Wiedźma, Druga Kobieta, Ewelina Siedlecka (sopran) jako Pierwsza Wiedźma, Druga Kobieta, Agnieszka Symela (alt) jako Duch, Andrzej Marusiak (tenor) jako Pierwszy Marynarz
Zespól Instrumentów Barokowych "Il Tempo"
Chór Kameralny "Concert Spirituel"
Agata Sapiecha kierownictwo muzyczne

* * * * *

13 listopada, piątek 19.00, POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA im. FRYDERYKA CHOPINA w Gdańsku

HAYDN w 200. rocznicę śmierci - Moją mowę rozumie cały świat
MUZYKA DAWNA I Polski barok

JAN ENGEL - Symfonia d-moll
JOSEPH HAYDN - Koncert klawesynowy G-dur
JOSEPH HAYDN - Symfonia nr 21 A-dur
JOSEPH HAYDN - Koncert klawesynowy D-dur
BAZYLI BOHDANOWICZ - Symfonia D-dur

Orkiestra Kameralna Hanseatica
Marek Toporowski - klawesyn

* * * * *

22 listopada, niedziela 18:00, Wrocław

Koncert kameralny

H. Purcell - Jehova quam multi sunt hostes mei, Miserere, Remember not Lord our offences
J. MacMillan - A Child's Prayer, Christus Vincit
H. Purcell - Hear my prayer, Beati omnes qui timent Dominum
J.MacMillan - O bone Jesu
H. Purcell - Dydona i Eneasz

Peter Harvey dyrygent, Christian Curnyn dyrygent
soliści Chóru Filharmonii Wrocławskiej, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Jarosław Thiel kierownictwo artystyczne
Chór Filharmonii Wrocławskiej, Agnieszka Franków-Żelazny kierownictwo artystyczne, Jacek Rzempołuch przygotowanie

* * * * *

24 listopada, wtorek 19:00, Warszawa, Filharmonia Narodowa

Georg Friedrich HÄNDEL - Serse (Kserkses) - opera w wersji koncertowej
250. rocznica śmierci Georga Friedricha Händla
Koncert muzyki dawnej

LAUTTEN COMPAGNEY, Wolfgang KATSCHNER - dyrygent
Susanne KREUSCH - mezzosopran (Serse), Jean Michel FUMAS - kontratenor (Arsamene), Luciana MANCINI - mezzosopran (Amastris), Matthias VIEWEG - bas (Ariodate), Paula TURCAS - sopran (Romilda), Heidi Maria TAUBERT - mezzosopran (Atalanta), Florian GÖTZ - bas (Elviro)

* * * * *

30 listopada, poniedziałek 19.00, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej, Katowice

Koncert finałowy festiwalu Ars Cameralis 2009 (Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej)

Georg Friedrich Händel (1685-1759) - wyciągi: suita I HWV 348 F-dur Muzyka na wodzie / blok arii (I) / "Przybycie królowej Saby" HWV 67 z oratorium "Salomon" / blok arii (II)
Johann Christian Bach (1735-1782) - Koncert na klawesyn i orkiestrę f-mol / blok arii I / blok arii II
Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) - Preludium i fuga w d-mol na 2 flety trawers i smyczki

Concerto Köln pod dyrekcją Markusa Hoffmanna
Nicolau de Figueiredo - klawesys
Philippe Jaroussky - kontratenor

PROGRAM
http://www.cameralis.art.pl* * * * * * * * * * GRUDZIEŃ 2009 * * * * * * * * * *3 grudnia 2009, czwartek 19.00, łódź

Finał V Ogólnopolskiego Konkursu Waltorniowego im. Edwina Golnika

Georg Friedrich Händel - Uwertura do opery "Xerxes"
Joseph Haydn - Koncert na 2 waltornie Es-dur Hob. VIId
Antonio Vivaldi - Koncert na 2 waltornie F-dur RV 538 lub RV 539
rcangelo Corelli - Concerto grosso op. 6 nr 8 "Na Boże Narodzenie"
Jacek Muzyk - waltornia
Thomas Jöstline - waltornia
Marcin Wolniewski - dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina


* * * * *

13 grudnia 2009, niedziela, FILHARMONIA POMORSKA im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY C. Ph. E. Bach Konzerthalle, Frankfurt nad Odrą

Bach - Magnificat
Händel - Oratorium Mesjasz cz. I

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Chór Singakademie Frankfurt nad Odrą
Rudolf Tiersch, dyrygent

* * * * *

13 grudnia, niedziela, 19.00, POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA im. FRYDERYKA CHOPINA w Gdańsku, Sala Kameralna na Ołowiance

MUZYKA DAWNA II - Muzyka barokowa na Boże Narodzenie
w programie: kolędy polskie i utwory na Boże Narodzenia

Kwartet PRIMA VISTA
Elżbieta Wróblewska - mezzosopran

* * * * *

13 grudnia, niedziela 18:00, Wrocław, sala koncertowa Filharmonii

Koncert kameralny

J. Haydn - Symfonia D-dur nr 86 "Paryska"
W. A. Mozart- Koncert skrzypcowy D-dur KV 211
J. Haydn - Symfonia B-dur nr 102 "Londyńska"

Ernst Kovacic - dyrygent, solista
Wrocławska Orkiestra Kameralna "Leopoldinum"

* * * * *

15 grudnia, wtorek 19:00, Warszawa, Filharmonia Narodowa

Bravissima Venezia!

Antonio VIVALDI - Concerto g-moll na smyczki i b.c. RV 157, Aria Sol da te mio dolce amore z opery Orlando furioso, Concerto a-moll na wiolonczelę, smyczki i b.c. RV 419
Geminiano GIACOMELLI - Aria Quell'usignolo z opery Merope
Antonio VIVALDI - Concerto C-dur na obój, smyczki i b.c. RV 452, Aria Gelido in ogni vena z opery Farnace, Concerto D-dur na lutnię, 2 skrzypiec i b.c. RV 93, Aria Nel profondo cieco mondo z opery Orlando furioso

VENICE BAROQUE ORCHESTRA
Romina BASSO - mezzosopran

* * * * *

17 grudnia, czwartek 19.00, Sala FK Kraków, KONCERT KAMERALNY

Venite Amanti a la liçadra festa
- włoskie ballady, madrygały i muzyka taneczna z okresu XIII wieku, m.in. Francesco Landini, Geraldello da Firenze, Lorenzo da Firenze

MICROLOGUS:
Patrizia Bovi - śpiew, harfa gotycka, trąba średniowieczna
Goffredo Degli Esposti - flauto bicalamo, cennamella, cornamusa
Gabriele Russo - viola, ribeca, trąba średniowieczna
Gabriele Miracle - tamburyn, naccarini
Simone Sorini - śpiew, lutnia

* * * * *

19 grudnia, Kraków

opera rara ???

* * * * *

20 grudnia, niedziela 17.00, Filharmonia Śląska

Włoski podwieczorek muzyczny

Antonio Vivaldi - Psalm 126 Nisi Dominus RV 608
Giuseppe Sammartini - Concerto grosso op.5 nr 6 (Christmas Concerto)
Gaetano Maria Schiassi - Sinfonia Pastorale
Federico Biscione - Christmas Medley Filharmonia Śląska w Katowicach

Śląska Orkiestra Kameralna
Massimiliano Caldi - dyrygent
Margherita Settimo - mezzosopran
Federico Biscione - fortepian
Jacenty Jędrusik - prowadzenie* * * * * * * * * * STYCZEŃ 2010 * * * * * * * * * *5 stycznia, środa 19.30, Sala Senatorska

WIECZÓR WAWELSKI

Biagio Marini - Passacaglio; - Baletto I
Jan van Eyck - Pavana Lachrima; - Bravade
Maurizio Cazzatti - Aria Ballo dell` Aria
Jan van Eyck - Daphne; - Wat zal men op den Avond doen
Andrea Falconieri - L`eroico
Dario Castello - Sonata I a soprano solo
Adam Jarzębski - Berlinesa; - Chromatica
Girolamo Frescobaldi - Toccata I; - Canzona II a basso solo
Adam Jarzębski - Spandesa; - Bentrovata
Johann Rosenműller - Sonata III a soprano e basso; - Sonata IV a tre

UMBRACULUM: Marek Nahajowski - flety proste, Olga Maracewicz - flet traverso, Joanna Dzidowska - wiolonczela, Łukasz Prajsnar - klawesyn

* * * * *

7 stycznia, środa 19.30, Collegium Novum

KONCERT UNIWERSYTECKI

Wolfgang Amadeus Mozart - Kwartet smyczkowy d-moll KV 421 Henryk Mikołaj Górecki - II Kwartet smyczkowy Quasi una fantasia

ROYAL STRING QUARTET: Izabella Szałaj-Zimak - I skrzypce, Elwira Przybyłowska - II skrzypce, Marek Czech - altówka, Michał Pepol - wiolonczela
prof. dr hab. Andrzej Borowski - słowo

* * * * *

24 stycznia, niedziela 17.00, POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA im. FRYDERYKA CHOPINA w Gdańsku, Sala Kameralna na Ołowiance

Muzyka Dawna III

Władysław Kłosiewicz - klawesyn* * * * * * * * * * LUTY 2010 * * * * * * * * * *4 lutego, czwartek 19.00, POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA im. FRYDERYKA CHOPINA w Gdańsku

Gość: o. Leon Knabit

BIBER - Sonaty

Grzegorz Lalek - skrzypce barokowe

* * * * *

10 lutego, środa 19.30, Sala Senatorska

WIECZÓR WAWELSKI

Muzyka na dworze Augusta Mocnego w Dreźnie
Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Johann Adolph Hasse, Johann Georg Pisendel, Francesco Maria Veracini

THE BURNEY PLAYERS: Ian Wilson - flety proste, Nadja Zwiener - skrzypce barokowe, Harriet Wiltshire - wiolonczela barokowa, Katarzyna Tomczak - klawesyn* * * * * * * * * * MARZEC 2010 * * * * * * * * * *16 marca, wtorek 19:00, Warszawa, Filharmonia Narodowa

Stabat Mater
Koncert muzyki dawnej

Antonio VIVALDI - Stabat Mater RV 621
Unico Willem van WASSENAER - Concerto Armonico B-dur nr 2
Antonio VIVALDI - Salve Regina RV 619
Giovanni Battista PERGOLESI - Stabat Mater

ACADEMY OF ANCIENT MUSIC
Pavlo BEZNOSIUK - kierownictwo artystyczne
Daniel TAYLOR - kontratenor
Carolyn SAMPSON - sopran* * * * * * * * * * KWIECIEŃ 2010 * * * * * * * * * *7 kwietnia. środa 19.30, Sala Senatorska

WIECZÓR WAWELSKI

Damian Stachowicz - Veni Consolator
Georg Friedrich Haendel - Let The Bright Seraphim
Georg Friedrich Haendel - Eternal source
Alessandro Scarlatti - Si suoni la tromba; - In terra la Guerra; - Con voce festiva; - Rompe sprezza; - Mio tesoro per te moro
Marta Boberska - sopran
Wacław Mulak - trąbka
Jacek Kociuban - wiolonczela
Andrzej Zawisza - klawesyn

* * * * *

17 kwietnia, sobota 18.00, Filharmonia Śląska

V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. G.G. Gorczyckiego
Nie tylko klarnety i smyczki

Samuel Barber - Adagio na smyczki
Amilcare Ponchielli - Il convegno divertimento na dwa klarnety i orkiestrę smyczkową
Antonio Vivaldi - Koncert na orkiestrę "Alla rustica" G-dur RV 151
Antonio Vivaldi - Psalm 113. In exitu Israel C-dur RV 604
Antonio Vivaldi - Koncert na orkiestrę A-dur RV 158
Antonio Vivaldi - Psalm 116. Laudate Dominum d-moll RV 606
Antonio Vivaldi - Concerto na smyczki F-dur F. XI nr 2
Antonio Vivaldi - Psalm 121. Laetatus sum F-dur RV 607

Śląska Orkiestra Kameralna i Chór Filharmonii Śląskiej
Massimiliano Caldi - dyrygent
Roman Widaszek - klarnet
Jan Jakub Bokun - klarnet
Jarosław Wolanin - przygotowanie chóru
* * * * * * * * * * MAJ 2010 * * * * * * * * * *5 maja, środa 19.30, Sala Senatorska

WIECZÓR WAWELSKI

Salve Regina - średniowieczna antyfona i jej XVII i XVIII-wieczne opracowania

PARNASSOSS: Karolina Brachman - sopran, Martyna Pastuszka - skrzypce, Adam Pastuszka - skrzypce, Anna Katyńska - wiolonczela, Urszula Jasiecka-Bury - klawesyn, Mariusz Bury - teorba

* * * * *

24 maja, poniedziałek 19.00, Sosnowiec

Antonio Vivaldi - Koncert na orkiestrę A-dur RV 158
Antonio Vivaldi - Koncert skrzypcowy D-dur ze zbioru L'estro armonico (w transkrypcji na kontrabas)
Niccolo Paganini - Introdukcja i wariacje na strunę G na temat z opery Mojżesz w Egipcie G. Rossiniego
Giovanni Battista Pergolesi - Concertino na smyczki Es-dur
Giovani Bottesini - Koncert na dwa kontrabasy "Passioni Amorose"

Śląska Orkiestra Kameralna
Massimiliano Caldi - dyrygent
Wolfgang Güttler - kontrabas
Krzysztof Korzeń - kontrabas

* * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINKI www.filharmonia.pl www.filharmonia.bydgoszcz.pl www.filharmonia.gda.pl www.filharmonia.krakow.pl www.filharmonia.lodz.pl www.filharmonia.opole.pl www.filharmonia.rzeszow.pl www.filharmoniaslaska.art.pl www.filharmonia.szczecin.pl www.filharmonia.wroclaw.pl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX http://www.filharmonia.opole.pl FILHARMONIA OPOLSKA IM. JÓZEFA ELSNERA =============================================================================== www.filharmonia.szczecin.pl ========================================= /www.filharmoniaslaska.art.pl ======================================= ========================================================== www.filharmonia.bydgoszcz.pl ========================================================= http://www.filharmonia.gda.PL ======================================================== http://www.filharmonia.wroclaw.pl ======================================================= http://www.filharmonia.lodz.pl Muzyka dawna "Muzyka dawna" to nie tylko termin definiujący czas pochodzenia utworów - to przede wszystkim szczególny stosunek do sztuki i jej uprawiania. Postawa, która zakłada znajomość minionych praktyk wykonawczych, szacunek do reguł, a przede wszystkim dążenie do przekazania ducha dawnej muzyki - nie tylko to, co zapisane w dźwiękach, ale i to, co kryje się pomiędzy nimi. Koncerty w Filharmonii Łódzkiej przedstawiają paletę różnych strategii interpretacyjnych, reprezentowanych przez artystów ze wszystkich stron świata. ===================================================== www.filharmonia.krakow.pl/ Wieczory Wawelskie od ponad 40 lat gromadzą na Zamku Królewskim na Wawelu rzesze melomanów i wielbicieli muzyki dawnych wieków. Koncerty organizowane są w Sali Senatorskiej, w której niegdyś odbywały się posiedzenia senatu oraz ważne uroczystości królewskie. Sala przyozdobiona arrasami z kolekcji Zygmunta Augusta wspaniale koresponduje z prezentowanym przez zespoły polskie i zagraniczne repertuarem. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz wymóg wizytowego stroju, koncerty noszą znamiona imprezy ekskluzywnej. ========================= http://www.filharmonia.rzeszow.pl/ ======================= http://www.filharmonia.pl =================== POZNAŃSKA WIOSNA MUZYCZNA, DNI WIENIAWSKIEGO W SZCZAWNIE-ZDROJU, JEUNESSES MUSICALES W CZĘSTOCHOWIE, MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORATORYJNO-KANTATOWEJ "WRATISLAVIA CANTANS" we Wrocławiu, PIANISTYKI POLSKIEJ w Słupsku OPOLSKIE DNI ORATORYJNE OPOLSKA ORKIESTRA KAMERALNA oraz wskrzeszone Opolskie Prezentacje Młodych Laureatów. Do nowych inicjatyw należą: FORUM IM. LUTOSŁAWSKIEGO, PREZENTACJE SZTUKI XX WIEKU, DNI BAROKOWE, FESTIWAL KOMPOZYTORÓW ŚLĄSKICH. W 1997 roku orkiestra ponownie zaczyna koncertować w kraju (Warszawa, X Festiwal Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim koncert finałowy "Muzyka różnych kultur Wschodu i Zachodu""Musica Antiqua Europae Orientalis". =============================================================================A R C H I W UM====================


5-13 lipca 2008
XVI Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej
Instrumenty dęte i klawiszowe w muzyce dawnej


Program koncertów
XVI Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej
w Wilanowie 2008


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Barokowa elita przyjedzie do Polski
Jacek Marczyński, 13-12-2007


Dyrekcja festiwalu Wratislavia Cantans przedstawiła wczoraj program na przyszły rok. Znamy też już wykonawców, którzy wystąpią na marcowych Misteriach Paschaliach w Krakowie. Dla miłośników muzyki dawnej szykuje się prawdziwy maraton atrakcji.

Na obie imprezy przyjadą niemal wszystkie najwybitniejsze europejskie zespoły specjalizujące się w interpretacji utworów z odległej przeszłości.

Międzynarodowe festiwale swą pozycję budują latami. Tymczasem Misteria Paschalia organizowane są dopiero po raz piąty, a już stały się jedną z najważniejszych imprez w Europie. Świadczy o tym choćby zestaw wykonawców, których podczas przyszłorocznego Wielkiego Tygodnia i świąt Wielkiej Nocy będzie można posłuchać w Krakowie.

Między 17 a 24 marca wystąpi zatem m.in. Jordi Savall, przyjedzie nie mniej popularny u nas dyrygent Marc Minkowski z Les Musiciens du Louvre-Grenoble, a także stały gość festiwalu Włoch Fabio Bondi i jego Europa Galante. Po raz pierwszy odwiedzi tę imprezę New London Consort kierowany przez Philipa Picketta. Listę uzupełniają Rinaldo Alessandrini z zespołem Concerto Italiano oraz francuska grupa La Poeme Harmonique. Rinaldo Alessandrini był gościem tegorocznej Wratislavia Cantans i do Wrocławia za rok się nie wybiera.

- Kolejną edycję festiwalu poświęcimy przede wszystkim muzyce brytyjskiej - mówi szef artystyczny imprezy Paul McCreesh. - Skupimy się na tych epokach, w któ-rych przeżywała ona bujny rozwój. To oczywiście wiek XVI i XVII oraz ubiegłe stulecie. Wtedy zresztą brytyjscy kompozytorzy często odwoływali się w swej muzyce do przeszłości.

Od trzech lat stałym zespołem Wratislavia Cantans jest Gabrieli Consort & Players kierowany przez Paula McCreesha. Na przyszły rok brytyjscy artyści przygotowują m.in. dwa wieczory z utworami Purcella. Przyjadą też słynni wokaliści z Kings Singers z zespołem Concordia, który tworzą muzycy grający na violach da gamba.

43. Wratislavia Cantans odbędzie się między 4 a 14 września 2008 r. Koneserom Paul McCreesh rekomenduje ponadto koncerty niemieckiej Akademie für Alte Musik oraz Amsterdam Baroque Orchestra. Dla wielotysięcznej publiczności zaplanowano zaś koncert plenerowy z przebojami orkiestrowymi Haendla: Muzyką na wodzie oraz Muzyką ogni sztucznych. Prawdziwych fajerwerków też nie zabraknie.

Do tego barokowego bogactwa wrocławski festiwal doda też muzykę współczesną Brytyjczyka Jamesa MacMillana oraz Pawła Mykietyna, który na zamówienie Wratislavia Cantans kończy pisać Pasję.

A już w maju 2008 roku festiwal organizuje tournée Gabrieli Consort. Zespół wystąpi m.in. w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie.

Jacek Marczyński, Rzeczpospolita


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TWELFTH   BIENNIAL   INTERNATIONAL
CONFERENCE   ON   BAROQUE   MUSIC


Warsaw, 26th-30th July 2006
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Twelfth Conference will be hosted by the the Institute of Musicology at the University of Warsaw from Wednesday, July 26th to Sunday, July 30th 2006.

The Conference on Baroque Music has grown rapidly in scale and prestige since it began at Durham University in the 1980s. In recent years it has been held in Dublin (2000), Logro?o (2002), and Manchester (2004). The twelfth conference will be the first to take place in Central Europe - in Poland, after this country has joined the European Union.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kontakt